کافه

 • غذای روز

  غذا اصلی
  120,000 تومان
 • بشقاب وگن

  صبحانه
  118,000 تومان
 • میکس پروفیت

  پروتئین بار
  143,000 تومان
 • بشقاب رژیمی

  پروتئین بار
  163,000 تومان
 • آرامش

  بار گرم
  67,000 تومان
 • چهار گل

  بار گرم
  57,000 تومان
 • شیک اورئو

  بار سرد
  121,000 تومان