اولین هتل آپارتمان شهرستان لنگرود

مطالب

اعمال تجاری انجام نمی دهند،شرکت های حقوقی یا مدنی نامیده می شوند.
شرکت های تجاری، اجتماع دو یا چند شخص حقیقی یا حقوقی به منظور انجام عملیات تجاری و کسب سود را گویند..

امکانات

 
 
امکانات هتل

 

پیوستن به کارکنان ما

طالعه شرکت های تجاری از جهات مختلف مفید می نماید.شرکت های تجاری از نظر اقتصادی،اهمیتی فراوان دارندزیرا هر چند تعداد آن ها از تجار انفرادی به مراتب کمتر است،ابزار و سرمایه مجموعه های صنعتی و تجاری به آن ها تعلق دارد.

استخدام

تماس باما

  • ایران - گیلان - لنگرود - خیابان چمران  
  • 01342547095-01342547095